SNP č.149 Stará Turá

Realizácia 2012

Práce : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, rekonštrukcia oceľových schodiskových presklení, výmena pivničných okien, rekonštrukcia vstupných schodísk, rekonštrukcia výťahov

Systém: Stomix

Financovanie: ŠFRB, vlastné zdroje