Obrancov Mieru č. 1154, Púchov

Realizácia 2012

Práce : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, výmena pivničných, bytových a schodiskových okien, sanácia systémových porúch lodžií,výmena kanalizačných stupačiek, výmena vodovodných stupačiek, výmena elektrovodov

Systém: Terranova

Financovanie: Komerčný úver, vlastné zdroje