Hurbanova č.3157/76, Stará Turá

Realizácia 2012

Práce : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, rekonštrukcia oceľových schodiskových presklení, rekonštrukcia vstupných schodísk

Systém: Stomix

Financovanie: Komerčný úver