Za cintorínom č.1260, Púchov

Realizácia 2011

Práce : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, zateplenie a hydroizolácia strechy, výmena okien, rekonštrukcia vstupných schodísk

Systém: Terranova

Financovanie: ŠFRB