Súhradka č.195, Lednické Rovne

Realizácia 2011

Práce : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, zateplenie a hydroizolácia strechy, výmena okien, odstránenie systémovej poruchy balkónov, výmena zábradlí

Systém: Terranova

Financovanie: Komerčný úver