Okružná č.1442, Púchov

Realizácia : 2011

Popis prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie lógií, zateplenie strechy, zateplenie stropov suterénu, výmena okien, odstránenie systémovej poruchy balkónov a polo zapustených lógií, rekonštrukcia vstupných schodísk, okapový chodník, zasklenie balkónov

Zateplovací systém:  STOMIX

Financovanie : komerčný úver