Hurbanova č.130, Stará Turá

Realizácia 2011

Práce : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, zateplenie strechy, výmena okien a vchodových dverí,

rekonštrukcia oceľových schodiskových presklení, rekonštrukcia vstupných schodísk, okapový chodník.

Systém: Stomix

Financovanie: ŠFRB