Svätoplukova č.1466, Púchov

Čiastočná rekonštrukcia bytového domu
Realizácia 2010
Rozsah prác:  vymurovanie schodišťových presklení
Financovanie: vlastné zdroje, úver banka