SNP č.1456, Považská Bystrica

Realizácia 2010

Práce: zateplenie obvodového plášťa, výmena bytových okien, obnova schodiskovej steny, výmena balkónových zábradlí,

Systém:  stomix.

Financovanie : ŠFRB