Rozkvet č.2033, Považská Bystrica

Realizácia 2010.
Rozsah prác:  výmena predných a zadných vchodových dverí, vymurovanie schodišťových presklení.
Financovanie: vlastné zdroje, úver