Rozkvet č.2010, Považská Bystrica

Realizácia 2010
Rozsah prác:  výmena zadných vchodových dverí, vymurovanie schodišťových presklení
Financovanie: vlastné zdroje, úver