Námestie Slobody c.1624 , Púchov

Čiastočná rekonštrukcia bytového domu.
Realizácia 2010.
Rozsah prác:  výmena zadných vchodových dverí, vymurovanie schodišťových presklení
Financovanie: vlastné zdroje, úver banka