M.Bellu č.2449, Trenčín

Realizácia 2010

Práce: zateplenie obvodového plášťa, výmena bytových a pivničných okien, výmena balkónových zábradlí, odstránenie systémových vád loggií

Systém:  stomix

Financovanie : úver ŠFRB, dotácia MVSR, vlastné zdroje