Lúčna č.1012, Bytča

Realizácia 2010

Práce: zateplenie obvodového plášťa, výmena bytových okien, obnova schodiskovej steny, výmena balkónových zábradlí, zateplenie strechy , zateplenie stropov suterénu, rekonštrukcia vstupov a kapového chodníka

Systém:  stomix

Financovanie : ŠFRB