J. Kráľa č.1263, Púchov

Realizácia 2010

Práce: zateplenie obvodového plášťa, výmena pivničných okien, výmena vchodových dverí, výmena balkónových zábradlí, zateplenie a hydroizolácia strechy

Systém: Teranova

Financovanie : Komerčný úver