Chmelinec č. 1418, Púchov

Komplexné zateplenie bytového domu

Realizácia 2010

Práce: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie stropov suterénu, výmena bytových, pivničných, schodiskových okien a vchodových Dverí

Systém Stomix

Financovanie : ŠFRB