Chmelinec č. 1413, Púchov

Komplexné zateplenie bytového domu

Realizácia 2010

Práce: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie stropov suterénu, výmena bytových okien

Systém:  terranova

Financovanie : ŠFRB