Rozkvet č. 2045, Považská Bystrica

Čiastočná rekonštrukcia bytového domu.
Realizácia 2009
Rozsah prác:  výmena okien v spoločných priestoroch, výmena predných a zadných vchodových dverí, vymurovanie schodišťových presklení.
Financovanie: vlastné zdroje, úver Istrobanka (ČSOB)