Rozkvet č. 2031, Považská Bystrica

Čiastočná rekonštrukcia bytového domu
Realizácia 2009
Rozsah prác:  výmena plastových okien v spol. priestoroch, vymurovanie schodišťových presklení.
Financovanie: vlastné zdroje