Pribinova č.1169, Púchov

Komplexná rekonštrukcia bytového domu
Realizácia 2009
Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových vád lodžií a balkónov, zateplenie stropu v pivničných priestoroch

Zatepľovací systém: weber.therm.
Financovanie: úver zo ŠFRB a dotácia na odstránenie systémových vád lodžií a balkónov.