Obecný úrad Brvnište

Rekonštrukcia
Realizácia 2009
Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa