Jiráskova 165, Stara Turá

Komplexná rekonštrukcia bytového domu
Realizácia 2009/2010

Práce : Zateplenie obvod. plášťa, rekonštrukcia vstupných schodísk, rekon. výťahov, výmena  bytových okien, murovanie lodžii, výmena okien na spol. priestoroch.

Systém STOMIX

Financovanie : komerčný úver+ŠFRB