SZTK Čadca

Rekonštrukcia
Realizácia 2008
Rozsah prác: výmena okien a zateplenie obvodového plášťa