Pribinova č. 1639, Púchov

Komplexná rekonštrukcia bytového domu
Realizácia 2008
Rozsah prác: výmena bytových okien, vymurovanie lodž. stien, výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch, vymurovanie schodišťových presklení, zateplenie obvodového plášťa,zateplenie a hydroizolácia strechy, zateplenie stropov suterénu, prestrešenie vstupov
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje, úver úver ČSOB, a.s., úver ŠFRB