Obrancov mieru č. 1155, Púchov

Komplexná rekonštrukcia bytového domu
Realizácia 2007-2008
Rozsah prác: výmena bytových okien, výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch, zateplenie obvodového plášťa-minerál, zateplenie a hydroizolácia strechy, zateplenie stropov suterénu.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje, úver ČSOB, a.s., dotácia MVRR – syst. poruchy