Námestie slobody č. 1656, Púchov

Komplexná rekonštrukcia bytového domu.
Realizácia 2007-2008
Rozsah prác: výmena bytových okien, výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch, zateplenie obvodového plášťa,zateplenie a hydroizolácia strechy, zateplenie stropov suterénu
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje, úver OTP Banka Slovensko, a.s., úver ŠFRB