Majerská č. 179, Lednické Rovne

Komplexná rekonštrukcia bytového domu.
Realizácia 2008
Rozsah prác: výmena bytových okien, vymurovanie lodž. stien, výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch, vymurovanie schodišťových presklení, zateplenie obvodového plášťa,zateplenie a hydroizolácia strechy, zateplenie stropov suterénu
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje, úver OTP Banka Slovensko, a.s.