Za cintorínom, Púchov

Komplexná rekonštrukcia bytového domu
Realizácia 2007
Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a hydroizolácia strechy, rekonštrukcia balkónov
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje, úver ČSOB, a.s.