SZTK Prievidza

Rekonštrukcia
Realizácia 2007
Rozsah prác: výmena okien a zateplenie obvodového plášťa