SBD, Púchov

Čiastočná rekonštrukcia
Realizácia 2007
Rozsah prác : zateplenie obvodového plášťa