Mládežnícka č. 1430, Púchov

Rekonštrukcia bytového domu
Realizácia 2008