Bytový komplex Dúbravka, Bratislava

Terénne úpravy okolo bytového komplexu
Realizácia : 2007
Rozsah prác : Spevnené plochy a komunikácie