Toyota Lexus, Bratislava

Terénne úpravy okolo predajne
Realizácia : 2006
Rozsah prác : Spevnené plochy a komunikácie