Obytný komplex, Slanec

Výstavba obytného komplexu
Realizácia 2006
Rozsah prác: Hrubá stavba