Štefánikova 361, Ilava

Realizácia: 2018,

Práce: zateplenie obvodového plášťa MW, oprava okapového chodníku, výmena bleskozvodu, výmena rozvodov, izolácia strechy,odstránenie systémovej poruchy balkónov + montáž AL zábradlí, modernizácia interiéru spoločných priestorov,

Systém: Ceresit,

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje