Obrancov mieru 1094, Púchov

Realizácia: 2018,

Práce: zateplenie obvodového plášťa MW, odstránenie systémovej poruchy balkónov + montáž AL zábradlí, oprava okapového chodníku, výmena bleskozvodu, výmena rozvodov,

Systém: Ceresit,

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje