Javorová 1000, Bytča

Realizácia: 2018,

Práce: zateplenie obvodového plášťa MW, montáž prefabrikovaných lodžií, oprava okapového chodníku, výmena bleskozvodu, výmena rozvodov, izolácia strechy, modernizácia interiéru spoločných priestorov, výmena výťahu,

Systém: Weber terranova,

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje