Hlavná 101, Streženice

Realizácia: 2018,

Práce: zateplenie obvodového plášťa EPS + protipožiarne pásy MW, odstránenie systémovej poruchy balkónov + montáž AL zábradlí so zasklením vrchnej časti, oprava okapového chodníku, výmena bleskozvodu, výmena rozvodov,

Systém: Weber terranova,

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje