Dibrovova 245, Stará Turá

Realizácia: 2018,

Práce: zateplenie obvodového plášťa MW, výmena bleskozvodu, výmena rozvodov, izolácia strechy, odstránenie systémovej poruchy balkónov + montáž AL zábradlí, modernizácia interiéru spoločných priestorov, tepelná izolácia strechy fúkanou vatou.

Systém: Ceresit,

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje